Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2013

gusiek
0585 77d0 500
Édouard Manet, "Samobójstwo"
Reposted fromvesania vesania viapesymista pesymista
gusiek
- Zastanawiałam się, czemu wybieramy ludzi, którzy traktują nas jak zera...
- Akceptujemy taką miłość, na jaką w naszym mniemaniu zasługujemy.
— Charlie.
Reposted fromnila nila viaborn2die born2die
gusiek
to jest trochę, kurwa... dziwna sprawa.
— J.Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaborn2die born2die
gusiek
2389 fbe4
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viaborn2die born2die
gusiek
- jesteś jakaś inna, mało rozmowna. jesteś zajęta? nie możesz rozmawiać?
- ależ mogę, zastanawiam się tylko czy chcę.
— missbrodka & on
Reposted frommissbrodka missbrodka viaborn2die born2die

October 11 2013

0948 610c
Reposted fromweheartit weheartit viamuchless muchless
gusiek
Ile razy jeszcze zasnę z tą myślą, że nie tak miało być?
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viapolciak polciak
gusiek
dziwne rzeczy się dzieją, przyjaźnie się pierdolą..  
— HuczuHucz
Reposted frompolciak polciak
gusiek
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
gusiek
Reposted fromsmorzando smorzando viarybq rybq
gusiek
Bo ty nie pamiętasz już
— to boli.
Reposted fromdeify deify vianienawidzeludzi nienawidzeludzi
gusiek
Wczoraj mówiłeś mi prosto w oczy, że Ci zależy, dzisiaj nie możesz przestać mówić o innej .
gusiek
Stara miłość jest jak rak.
— Petroniusz
gusiek

im bardziej chcesz tym mniej dostajesz.

— J.Żulczyk
gusiek
gusiek
Najgorszym więzieniem jest przeszłość.
— "Walkirie" Paulo Coelho.
gusiek

Palę mosty, 
palę jointy, 
czyszczę kartę sim,

Ty się budzisz z nią,
ja się budzę z nim.

— TuszNaRękach "Bez Ciebie nie ma mnie"
gusiek
1713 e57d
Reposted fromThatswhy Thatswhy viazapachsiana zapachsiana
gusiek
zmienia ci się uśmiech, ale oczy wciąż masz te same
Reposted fromtulipanowa tulipanowa vianowelovestory nowelovestory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl